Условия за участие

ПОНЯТИЯ

Индивидуалната регистрация представлява самостоятелно регистриране на отделни хора.

Груповата регистрация представлява регистриране на повече от 5 (пет) души от един човек.

Административна такса е сумата, която всеки един от участниците заплаща за покриване на организационни и административни разходи по повод организираното събитие.

 

ЦЕЛ

Формулярът за предварителна регистрация на novavalna.org събира и обработва информация с цел предварително обобщаване и получаване на данни относно броя, възрастта и интересите на желаещите да се регистрират и участват на лагера. Този формуляр не събира лични данни. Събираната информация не е достатъчна за точното идентифициране на регистрираните лица, а само техни общи характеристики.

 

УСЛОВИЯ

Формулярът на novavalna.org дава възможност за групова и индивидуална регистрация, която :

- дава финансови облекчения за участие в лагера

- е за индивидуално записване на лагера. Индивидуално регистрираните желаещи за участие в лагера ще бъдат включени в група, която е от същото населено място, или по възможност на приятелски начала.

- е за регистрация на цяла група. В този случай, едно лице може да регистрира множество участници, като автоматично регистриращия става техен отговорник на група.

- позволява на попълващия да я редактира, попълва и променя по-късно.

- може да калкулира общата сума, според броя на въведените регистрирани и опциите за административна такса.

- може да бъде разпечатана за улеснение на организацията в подготовката на участниците.

- завършва в 23:59 ч. на 21 юли 2018 г. .

 

НОВО

Въпреки,че през годините сме се борили да пазим таксите максимално ниски и достъпни, Ние, екипът на Нова Вълна сме наясно, че има хора, които имат материални затруднения и не искаме това да бъде причина те да не дойдат на лагера в Сарафово.  Затова направихме нещо ново:

 1. Създадохме фонд “Брат на брата помага”.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

С цел покриване на организационните и административни разходи на събитието, всички участници заплащат такса за административни разходи.

Никой от организаторите, участниците, говорителите и музикантите не получават хонорари и възнаграждения за участията и работата си по организирането на събитието. Всички събрани суми се разпределят за направените разходи - за транспорт на техника, за санитарни мероприятия на територията на лагера, за електричество, вода и други.

Регистрацията на деца до 8 годишна възраст е безплатна.

От 2017 година е възможно предварителна заявка и заплащане на билети чрез системата ePay.bg.

Плащане на място. Метод на плащане - в брой.

Всички регистрирани получават идентификационни гривни на място.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  ПО ВРЕМЕ НА ЛАГЕРА:

Неделя 16-19 ч.
Понеделник - Петък : 9-12 ч.; 16-19 ч.

НАСТАНЯВАНЕ

Вариантите за настаняване в лагера са два – на палатка и на квартира в кв. Сарафово.

Настаняването на квартира в кв. Сарафово е лична отговорност на участниците.

Настаняването на палатка в лагера на novavalna.org има следните условия:

3,50 лв. на ден на човек.

Тази сума покрива използването на санитарни помещения, електричество и къмпинг таксата и не е включена в административната такса за регистрация.

 

ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Поради публичния характер на събитието, организаторите следват стриктни правила за безопасността на всички участници. С оглед на обществената безопасност, всички присъстващи на територията на лагера трябва:

 • да бъдат регистрирани чрез един от гореописаните начини – за цялото събитие или еднократно за съответния ден,

 • да са част от група, която да има отговорник, който да е информиран за членовете й и да има налична връзка с тях (чрез телефон),

 • да уважават пропускателния режим на територията на лагера, както и инструкциите на охрана, разпоредители и организационния екип,

 • да се съобразяват с разпоредбите на охраната и членовете на екипа на „Вълната“ при възникване на извънъредни ситуации, които застрашават живота и здравето на присъстващите, или по повод на тяхното предотвратяване,

 • да спазват Правилника на Летен лагер „Нова Вълна“,

 • Незабавно да информират своя отговорник, член на охраната или организационния екип в случай на забелязани нередности, съмнително поведение на участници или външни лица, както и за съмнителни безстопанствени предмети.

 

ОТГОВОРНИЦИ НА ГРУПИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки, който създава профил в novavalna.org в настоящия формуляр и регистрира повече от 2ма души става отговорник на групата.

Отговорника на групата трябва да е пълнолетно лице (над 18 год. Възраст). Ако се регистрирате в системата сте непълнолетен, вашата регистрация ще бъде включена в група с пълнолетен ръководител от вашия град, или в група, в която имате приятели.

С регистрирането за участие в лагера „Нова Вълна“, отговорника на групата се съгласява:

 • Да предостави личен мобилен телефонен номер на организаторите на лагера, за бърза връзка за целите на безпроблемно протичане на събитието, както и превенцията на съществуващи опасности както за неговите участници, така и за тяхото неопасно поведение,

 • Да бъде контактуван с цел потвърждение на личността, във връзка с направената регистрация на novavalna.org ,

 • Да отговаря за включените в неговата група участници, като се грижи за тяхната информираност по отношение на правилата на лагера или в състояние на извънъредни ситуации,

 • Да бъде информиран за местоположението и ангажираността на членовете на своята група по всяко време на протичане на лагера „Нова Вълна“, като се увери, че те не възнамеряват да нарушават правилата, както и участват в дейности рискуващи живота и здравето – собствено или на други хора,

 • Съобразно възрастта на участниците в своята група – да полага съответните грижи и внимание, в освобождаването на организаторите от отговорност при наранявания, инциденти и други злополуки.