Правила

Ха такааа, удобно или неудобно, и влака има релси, по които да се движи.
Ето ги и нашите:

1. В района на лагера е абсолютно забранено:
- паленето на огън
- пушенето на цигари
- употребата на алкохол
- употребата на наркотици
- вдигането на шум след 24:00 ч.
- къпането в морето във време и места, където отсъстват
спасители

2. Всички лагерници са длъжни:
- да носят гривните за идентификация през цялото време
- да се съобразяват с инструкциите на охраната, на отговорниците за реда - и своите групови отговорници.
- да носят непредизвикателно облекло
- да присъстват на всички сесии в програмата
- да се държат прилично според Библията и да не предизвикват конфликти.
- да се запознаят поне с 1 нов човек :) :) :)

3. Не се разрешават посещения от момчета в палатки и стаи на момичета, и обратно.

4. Групови дейности по време на сесиите извън официално обявените са нежелателни. Ако
имате идеи за неща необявени в програмата, моля споделете с организаторите.

5. Пари и други ценности да не се оставят без надзор.

6. При разходки извън лагера по тъмно до 24 часа, задължително е никой да не се движи сам !!!

7.Достъпът до зоната на лагера няма да бъде разрешен след 24:00 часа за хора, които не нощуват на територията на лагера.

8.При намиране на чужда изгубена вещ, Моля, предайте я в офиса на НоВА ВЪЛНА

9.Видеокамери и снимки се допускат само за лично (сeмейно) ползване, а не с други цели ! При констатирано продължаване на нарушението, след предупреждение е възможна временна конфискация на оборудването до края на лагера.

И за да е честно спрямо всички на лагера НоВА ВЪЛНА - всеки, който не се съобразява и не спазва правилата, ще бъде санкциониран като е възможно и изключването му от лагера !