Брат на брата помага

 

"Брат на брата помага" е фонд към Нова Вълна, за насърчение на социална инициатива и взаимопомощ. 

 

Който няма финансова възможност да си позволи административната такса за лагера, нека да се регистрира онлайн и в графа “допълнителна информация” да напише “Помощ лагер”.

 

Същевременно, който има по-големи финансови възможности и иска да послужи за благословение, може да го направи като дари сума, която ще бъде използвана за покриването на административната такса на хората в нужда. Който има желание да бъде дарител, нека в графа “допълнителна информация” да отбележи “Ангел” и сумата, която иска да дари. (пример: Ангел + 25 лв.)

 

Една седмица преди началото на лагера, ще отчетем всички суми, дарени от нашите "ангели" във фонда. Всички нуждаещи се ще бъдат подпомогнати в реда на тяхната регистрация до изчерпване на фонда.

 

С приоритет за подпомагане са хора, които са изявили желание да бъдат и доброволци. Сумите по този фонд ще бъдат събирани на място при регистрация.