Мисия и Визия

ВИДЕНИЕ

Нова Вълна е движение, което достига младите хора от всяко поколение и ги екипира да променят света и обществото чрез християнските ценности.

МИСИЯ

Мисията на Нова Вълна е да мотивира, изгражда, екипира и подкрепя младите хора да живеят, работят и служат на основата на християнските ценности и добродетели. Нова Вълна постига това като насърчава гражданската активност и социалната ангажираност на младите хора. За целта движението организира и провежда национални и регионални конференции, семинари и обучения.