Социална отговорност

Една от основните християнски ценности е грижата към ближния. Вярваме, че в християнска България отговорност на всеки гражданин е да бъде социално ангажиран. Под формата на доброволец, дарител, инициатор – всеки може да даде своя принос за благото на обществото, в което живеем. Ако сме част от него, не би следвало да бъдем безучастни към неговите социални проблеми. Още по-добрият избор би бил да творим в посока разгръщане на потенциалните сфери на развитие в страната ни.